WIELKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O TYTUŁ „MISTRZA WIEDZY O TRZEBINI” NA ROK 2019

Podobnie jak w roku ubiegłym będzie to konkurs indywidualny, a szczęśliwy zwycięzca – poza nagrodą główną – otrzyma też tytuł „Mistrza Wiedzy o Trzebini” na rok 2019. W tegorocznym konkursie nie mogą brać udziału laureaci 3 pierwszych miejsc ubiegłorocznej edycji konkursu. 

Mamy nadzieję, że zmagania konkursowe przyczynią się do wzbudzenia wśród młodzieży zainteresowania historią i współczesnością rodzinnego miasta.

Każda szkoła może wystawić maksymalnie 4 zawodników.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie przez każdego z uczestników pracy pisemnej, która będzie zarazem stanowić ostatnią konkurencję konkursową oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku przez uczestnika konkursu oraz nauczyciela-opiekuna (formularze do pobrania i wydrukowania znajdują się w załączniku do regulaminu konkursu).

Regulamin

social position

Share this post


Send message via your Messenger App
Rozmiar czcionki
Kontrast